Youtube jordning

Uppgiften är elektrostatisk jordning i att sänka risken för explosion av brännbara ämnen, vid slutet av den elektrostatiska gnista. Det används oftast vid transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning som räknar en annan form. De mest praktiska och flera komplicerade modellerna är anordnade med en jordklinga även från en ledning. Den mest robusta och tekniskt ökade är jordskyddssystem som är utrustade med systemet, tack vare vilket det är tillåtet att skicka ut eller transportera produkten när jordningen förbli tätt ansluten.

Elektrostatisk jordning tas normalt under lastning eller lossning av tankvagnar, väg, tankar, fat, så. big-väskor eller delar av processinstallationer.

https://neoproduct.eu/se/knee-active-plus-ett-effektivt-satt-att-atervinna-friska-knan-utan-smarta/

Vid slutet av fyllningen eller tömningen av det nya innehållet (t.ex.. Behållare med pulver, granuler, vätskor kan utveckla allvarlig elektrostatisk laddning. Källan av deras stående kan vara extremt blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar skapas genom att kontakta eller särskilja enskilda partiklar. Storleken på den elektriska laddningen kommer att begränsas av de elektrostatiska egenskaperna hos de ytor som kommer i kontakt med varandra. Produkten enkelt och snabbt kontakt med marken eller oladdad mål kan uppstå en kort strömpuls, som kommer att vara synlig i frågorna om gnistor.Ingen urladdning vård gnisttändning kan göra blandningar av alkoholer och av luft, vilket ger en explosion eller en stor explosion. Elektrostatisk jordning "elektrostatisk jordning" eliminerar risk för explosion på grund av kontrollerad urladdning av statisk elektricitet.