Spermbankens batpris

En spermbank är en plats där givarsperm samlas. De måste ställa specifika kriterier. Först och främst bör deras spermier innehålla en tillräcklig mängd spermier (minst 40 miljoner per 1 mm med relativt hög rörlighet. Givaren måste vara i fantastiskt fysiskt tillstånd, existera under 35 år och inte ha någon genetisk sjukdom.

Dessutom beror bedömningen på hans höjd, kroppsstruktur, ögon- och hårfärg och, vad är bra, utbildning (minsta medelvärde. Enligt EU-lagstiftning doneras spermier gratis. Endast ersättning för uppkomna kostnader, t.ex. resor (max. PLN 700 väljs.Givarens första kvalificeringsstadium är en viktig intervju, där han ställs en serie frågor om hans sexuella aktivitet, brister och familjeform. Senare undersöks hans misslyckanden i den meningen att han kontrollerar, eller han är inte en bärare av infektionssjukdomar (t.ex. HIV, han tar sperma och en urinrörsvatt. Om alla villkor är uppfyllda når den donerade sperman spermbanken efter ett halvt år. Först efter tidsfristen för detta steg överförs nya frågor och spermierna leder dem till vissa procedurer. Givaren måste underteckna lämpligt avtal med banken - kliniken måste ta fullt ansvar för korrekt sperma av sperma. I hemlandet är praktiken av spermadonation fortfarande känd flera gånger, varför det nedladdade materialet absolut inte skadas.Använd banken förmodligen teoretiskt några. Även om ensamma damer är styrka av polsk lag kan inte få hjälp från en spermbank (ett barn måste också vara far och mor i sin storlek. Oftast är kunderna på sådana kliniker sterila par och män som bär genetiska sjukdomar som de inte vill lämna till sina söner.