Skynda brak

Titan gel

Brand är en mycket destruktiv kraft. När han finner ämnen som är känsliga för bränning på egen väg, utsätter han dem för full förstörelse. En oplannad förbränningsprocess kan täcka nästan alla material vi känner till - fasta ämnen, vätskor och gaser. Beroende på bränsle som används för att innehålla bränderna används andra släckningsmetoder. Det enklaste är exakt vatten. Men inte i något fall kan du ge det. Bränder och pulver hänvisar ofta till bränder.Mindre populär är användningen av ånga för att smälta elden och mildra dess information. Parets mindre popularitet visar troligen från den sista, att det får börja endast i slutna interiörer och endast för att släcka vissa bränder. Ånga som brandsläckningsmedel är inte användbart som bevis för släckning av brinnande skogar. Det säger inte att det inte är viktigt att ta ifrån det när det släcker brinnande trä. Ånga är en skicklig lösning bland annat vid bränder i folks lägenheter för torkning av trä, men storleken på dessa fält får inte överstiga 500 kvadratmeter.Ångblockeringsprocessen räknar med att den presenteras under tryck inom eldområdet. Tack vare detta spolas de brandfarliga gaserna i regionen, syrekoncentrationen minskar också, vilket i sin tur gör det omöjligt att växa, och efter några minuter går elden ut. Ångan är justerad för att släcka bränder av fasta ämnen, men även vätskor och gaser. Även i de senaste exemplen måste elden spridas endast i det stängda området. I ett öppet land förlorar vattenånga dess effektivitet som brandbekämpande ämne.