Shopping den 78 mars

På senare tid har vi köpt mer och mer mat. Våra kylskåp är överfulla och butikerna böjer sig under tusen produkter. För mycket av maten vi köper kan ses framför jul och alla arbetsdagar. Då köper vi en hel del produkter, av vilka den verkliga delen kommer förmodligen att landa oanvänd i korgen. När man köper mat är det värt att överväga vad vi verkligen behöver. När vi köper mat till lagret gör vi matfördämningen, och det är inte heller begränsat till den mer frekventa utvisningen av expired mat.

EcoSlim EcoSlim Ett effektivt sätt för en tunn figur på kort tid

Det är värt att överväga mer än vad vi verkligen behöver. Det enkla sättet är att göra en inköpslista. Tack vare en sådan lista köper vi vad vi behöver för ett visst ögonblick. Det finns minst en viktig punkt som vi vill behålla - vi köper inte något mer. Även i denna skapelse kommer vi inte att köpa onödiga saker som blir våra butiker. Om vi dock inte kan avstå från större inköp, är det värt att förstå när vi kan förlänga hållbarheten för artiklar för användning. Den viktigaste och extremt välkända tekniken är antagandet om livsmedelsprodukter efter att ha köpt det lika lätt till kylskåpet (när det gäller produkter som behöver hållas vid enkla temperaturer, det vill säga till skåpet (för produkter som behöver mörk och sval plats. Vakuumförpackning är en stor vana. Tack vare detta kan vi avsevärt förlänga utgångsdatumet. Vakuumförpackade produkter krymper inte så fort, blir färska längre och lagra sitt eget näringsmässiga pris. Så det är värt att köpa speciella vakuumförpackningsfolier vid närmaste tillfälle. Det här är inte en stor ansträngning, och vi kommer säkert att använda det under en lång tid och ofta när vi lagrar extra mat.