Schlesiska kassaapparat

Det finansiella säkerhetsreservatet är inte obligatoriskt, det finns ingenstans i bestämmelserna information om behovet för dess innehav. Så varför tappa pengar för extra kontanter och vad kommer det att vara användbart för?Först och främst ett reservkassa, så samma kassaregister som alla andra, och du kan använda hjälpmedel för skattebeloppet när du köper det. Detta eliminerar ytterligare kostnader.

Som du vet täcker återbetalningen för ett sådant köp upp till 90% av dess fördel. Om vi ​​inte betalar bra för det, är det värt att det är en garanti. Förutom sådana fördelar som tillgängliga befrielser gäller även skyldigheter. Eftersom det finansiella reservkassan anses vara detsamma som det giltiga är det också nödvändigt att rapportera det till skattekontoret, där förfarandet för tilldelning av registreringsnummer fortsätter på detta sätt. Du måste vara medveten om det faktum att skattebetalaren måste vara medveten om det faktum att det därför sammanfaller med behovet av att stänga försäljningen tills felet har reparerats vid det fall då det grundläggande POSNET-kassan misslyckades. Att ha ett reservskattekassaregister finns det inget sådant behov, för i tiden för detta stora misslyckande kan du dra från det ytterligare och det lägger till verkligen samma sak. Detta minskar risken för onödigt upphörande av försäljningen. Det finns därför ytterligare säkerhet. Det finns särskilt bra för dem som har en stor kommersiell roll. Ett systemfel i en sådan bransch kan leda till stora ekonomiska förluster. Några timmars misslyckande är samma starka pengar för institutioner där hundratals människor kommer varje dag. Det är värt att försäkra dig mot sådana olyckor. Tyvärr behövs det så mycket i mobilproduktionen eller när en liten butik styrs, där en hel del transaktioner inte äger rum, eftersom avstängning av arbetet i några timmar i en butik där rörelserna inte är stora kommer inte att påverka inkomstbortfallet. Så du bör tänka på om det i det aktuella fallet är värt att slösa tid att installera och köpa en annan enhet.