Risk for explosion av ammoniak

ADHD, bokstavligen från engelska Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en värld av uppmärksamhetsbrist hyperaktivitetsstörning. Detta innebär att dumt för denna typ av mental störning kommer att visa nästan fullständig brist på uthållighet vid utformningen av kognitiva uppgifter och kontinuerligt vara från en viss typ av arbete till en annan. Aktiviteter, även om de inte kommer att slutföras, och det arbete som utförs av resten av samhället kommer att känns som överdrivet. Detta sätt för mental störning är vanligtvis i början av livet. Trots ganska höga och läsbara symtom är denna defekt ofta inte igenkänd bland barn, och dess symtom läses som en riktig del av barndomen. Vilka är symtomen på ADHD hos barn?Därför finns det överdrivet spänning för människor. Symtom som nu kan uppträda i dagis kommer vanligtvis att se desamma ut: ett barn är praktiskt taget en outtömlig vulkan av energi, han har problem med att anpassa sig till spelreglerna, inte skjuter av i nära håll, och dessutom uppträder han aggressivt i domstol gentemot enskilda barn. En annan dos av problem skapas av barnets övergång till en bredare utbildningsnivå - från ett barn i grundskolan kräver han att de ska kunna koncentrera uppmärksamheten, börja skaffa information på den utsedda nivån och agera aktivt i de första försöken på socialisering. Men ett barn som byter till ADHD kan räkna fakta även med de mest populära handlingarna som vill få sin uppmärksamhet, de förstår inte lärarens instruktioner, de uppfyller inte skolans regler. Nedan finns en lista med andra symtom som är relevanta för ADHD hos barn:

mardrömmar eller natt rädsla

konstant borrning i stolen,

motvilja mot utbyte,

lätt att bli arg

inga eller stora svårigheter med uppmärksamhet.

Naturligtvis kan inte varje barns dåliga beteende förklaras av sjukdom. Ibland finns det helt enkelt en individuell, något annorlunda karaktär, ibland för mycket övergivenhet under säsongen av tidig utbildning. Men när ovanstående ADHD-symtom observeras hos barn kommer koncentration och eventuell behandling av en psykiater att anges.