Metan explosion

Mining i sitt område är den mest magnifika i hela världen, och trots att metankolens sömmar är säkraste. Säkerhet har uppnåtts genom användning av olika tekniker och skydd, tack vare vilka vi begränsar möjligheten att antända eller explodera metan.

För att undvika metanxplosion minimerar vi förekomsten av antändningsfaktorer som kan begränsas av användningen av lämpliga anordningar. För gruvens framtid eller för gränserna eller förfaderna är det nödvändigt att levereras med elförsörjningskombinationer och förstör transporttransportörer. Det är för närvarande produkten av gnistning av skadade kablar, vare sig skapandet av en elektrisk båge, närmar sig tändningen och explosionen av metan. Därför behandlas medvetet explosionsskydd i alla elektriska apparater. Tack vare detta skydd av anordningar och organisationer i moderna människor minimerar vi den elektriska potentialens penetration till metanruppen, så att det i händelse av ett misslyckande kommer inte att nå tragedin. Miners av elektriker som sitter på minas situation är specialutbildade i explosionsskydd och brandskyddssektionen så att jag säkert kan hantera mitt arbete för mig själv och andra underjordiska typer. Varje elektriker Dołowy vart femte år måste ta bidrag sådan utbildning avslutad med examen, så varför uppdateras sin kunskap och lära sig de nya reglerna och medel för att få flamsäker och explosionssäkra.Explosionsskydd och flamprovhet är därför en viktig faktor på vissa minar, tack vare vilken metan explosionsrisken minimeras.