Kontrollera mamma 8mus

Ekonomisk kontroll är en integrerad del av kontrollen i ett stort företag. Kontrollerar handlar om att bestämma efterfrågan på finansiella metoder, lönsamheten för finansieringsmetoder för ett företag, kostnader och vinst, samt fysisk likviditet och analys av effektiviteten i investeringskapital.

Kontroll kan delas in i tre steg:- planering,- genomförande,- kontroll.

Kontrollering användes först på 1930-talet i USA. Han kom till den traditionella kontinenten, främst tack vare tyska företag. Vi kan se dess ständiga utveckling från 1950-talet. Han kom till sitt land främst på grund av filialer av internationella företag, även om ännu större första och medelstora företag, ibland inte ens medvetet, börjar införa kontrollverktyg. Vi kan lätt observera att vi har att göra med att kontrollera var dessa aspekter förekommer i ledningen:

- Decentraliserat ledningssystem i företaget,- Företaget är fokuserat på att uppnå exakt definierade mål,- Ett incitamentsystem har införts som gör att företaget fungerar mer effektivt,- Förvaltningsredovisning utförs, vilket gör det möjligt att fatta rationella ekonomiska beslut,- Ett välskött system för insamling av information,

Tillträde till företaget med finansiella kontrollprinciper tvingar automatiskt nya produkter i sin form. Dess organisatoriska enhet, ekonomiska redovisningssystem och även spridningen av dokument i företaget förbättras. Att genomföra korrekt ekonomisk kontroll är inte möjligt utan bra datorprogram. Ekonomisk kontroll lägger särskild tonvikt på effektiv företagsledning, vilket inte är fallet om vi ska skapa med ledningsredovisning.