Kassaregister som registrerar gransen

För närvarande, i regel i Polen, kräver emellertid i motsatta länder innehav av ett kassaapparat i alla butiker som rekommenderar försäljning av varor och tjänster. Han kommer inte ihåg platsen om företaget genomför stora projekt relaterade till försäljning av stora mängder varor, till exempel storformatbutiker, eller själv åtnjuter tjänster som reparation eller skräddarsydda tjänster. Att ha en kassaapparat är bindande för företagare.

Kravet på att ha detta verktyg kan drivas av det faktum att det är nödvändigt att kontrollera om en viss entreprenör betalar moms på sålda varor och tjänster. Enhetens tillstånd bör övervakas strikt, eftersom ett förbises fel i kassan kan leda till mycket allvarliga rättsliga konsekvenser. Användningen av ett skadat kassaregister utsätter köparen för risken för stora kostnader för att upptäcka detta yrke av skattekontoret. Posnet finansiella kassaapparat är synligt för utskrift av dokumentet som bekräftar köp- och försäljningsavtalet. Denna text säljs till köparen efter att avtalet har införts. Kvittot är ett dokument som tillåter dig att annonsera resultatet (i framgång för att skadorna inte har uppstått på grund av ett känt fel eller leverera det till säljaren intakt under säsongen som lagen åläggs. Detta dokument måste vanligtvis utfärdas av köparen. Att inte skriva ut kvittot är ett brott mot lagen. Trots detta tar köpare inte alltid detta dokument, i vilket fall säljaren har syftet att skydda det mot det faktum att köparen kommer att komma ihåg och returnera för det. Kassasystem krävs från unga år för taxichaufförer. Deras skyldighet att vara skattemässiga motsvarigheter motiveras, så när de lyckas med vanliga företagare - ett hinder för svart arbetskraft. Det är inte bara taxichaufförer som har kassaapparater, även förare av privata transportföretag måste ha dem när de säljer en biljett till passageraren. Kassaregistrer är därför nödvändiga för praktiskt taget alla aktiviteter där ett köp-säljförhållande för en produkt eller tjänst uppstår. Legitimiteten för skyldigheten att vara dessa enheter för givna enheter för tillfället föds till att vara tillräcklig. För hög utbyggnad av enheter som täcks av skyldigheten att ockupera dem kan leda till många orörligheter.