Kassaavlastning

Jordning är det viktigaste elementet i all el. Alla tror att jordtrådar och ingen spänning bör inte bada i dem elektricitet, men det är helt annorlunda .... I ett hus eller dirigeras hundratals meter av jordledare, och verkligen var man? Är det på grund av att plattan är jordad, det finns ingen elektricitet i det, när inget är kopplat till det? När är det viktigt att mala hela ledningssystemet? Om du vill veta reaktionerna på dessa frågor läser du denna post till slutet.

https://ecuproduct.com/se/goji-cream-den-basta-hudvardsprodukten-med-rynkor/

Vad betyder det att den elektriska installationen är jordad? Ett bra svar kan upptäckas i en fråga och vi kommer att förklara det så bra vi kan. Tja, i varje hus, där det finns socklar utöver fas- och neutralledarna, är jordledningarna också vakna. De utövar ingen påverkan på enskilda enheter. De utgör de nuvarande skyddsprocesserna, som vanligtvis finns i det dagliga växeln, och därifrån dirigeras till ett metallelement som är direkt anslutet till marken. För vilket ändamål är det grundat? Som vi nämnde tidigare är jordning en skyddande metod som har skurits i privata installationer i många år. En annan orsak till jordning är arbetsförhållandet, för tack vare detta fungerar alla rätter som tas emot i anläggningen ordentligt. Om du vill släppa den här typen av ledningar måste du ta hand om att de tar andra tecken. Extremt attraktiv är PE - en skyddande ledare som skapar en gulgrön färg och PEN, som är en neutral ledare som fortfarande har en skyddsfunktion. Ledningen minns den blå färgen. Även uttag som inte har en jordstift är din typ av skydd mot elektriska stötar. Vanligtvis har sådana pluggar ett märke (två överlappande rutor, vilket innebär att de inte ska jordas.