Kassa register fiskare pris

Förr eller senare kommer det att finnas ett ögonblick för varje företagare när han kommer att behöva skaffa sig ett kassaapparat för sitt eget namn. För närvarande är emellertid faktumet eller finns det omedelbart redo att användas?Nej, nej, han borde installera det först. Att installera ett kassaapparat är inte så svårt, jag minns att allt efter att ha läst den här artikeln kommer att klara sig ensam.

Vad ska han egentligen börja med?Det första steget är att köpa en posnet termisk kassaapparat. Det skulle vara perfekt om vi gör det cirka 3-5 veckor tidigare, det gör att vi kan komma närmare den nuvarande enheten också dess möjligheter. Den tid som vi ägnar oss åt att träna med beloppet i en icke-skattemässig stil kommer att hjälpa oss en mycket senare position och spara många nerver, för att inte tala om våra klienters nerver.Om vi ​​blir bekanta med det nära kassaregistret, ska vi meddela det berörda skattekontoret en dag före den planerade kassakraften.Meddelandet är då giltigt så skriv för hand.När du har skrivit ett sådant uttalande bör du starta skattemodulen. Så det är viktigt att göra det tidigare, men vi kan inte vara sena med den sista funktionen.Den här tjänsten tillhandahålls av den auktoriserade kassasystemen. Under tjänsten fyller servicetekniker ut serviceboken och kassan förseglas med en ledningsförsegling med serviceteknikerens nummer.När du har inlett skattemodulen måste du fylla i och skicka in ett annat material till vårt skattekontor senast sju dagar. Det finns det aktuella utskriften "Meddelande om skattebetalaren på platsen för kassasystemets installation". Ett sådant dokument tillhandahålls gratis av en servicetekniker vid beskattningen. På trycket anger vi all information om vårt företag också om kassaapparatet - dess serienummer, unikt, vi ger platsen för installationen samt datum för skatter och syften.Det är värt att komma ihåg att skattebetalaren är ansvarig för att lämna in ett sådant dokument. Vi rekommenderar också att du sparar den erhållna kopian av dokumentet.Efter "finansiering" av kassan utfärdar skattekontoret det tredje numret - registreringsnummer. Antalet markerat på valutan i läget var till exempel en vattentät markör. Dessutom finns det i serviceboken i ett bekvämt fält. Detta nummer erhålls vanligtvis när man skickar in handlingar om skattebefrielse till skattekontoret, ibland kan det accepteras per brev.Din bok kompletterad med webbplatsen är otroligt viktig. Det är varje skattebetalares skyldighet att följa den i lägenheten med hjälp av ett kassaapparat.