Jordningsstallningar regler

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minska risken för explosion av brandfarliga ämnen på grund av elektrostatisk gnistförvrängning. Det används oftast i storleken på transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Hallu Forte3Hallu Forte3. Läka dig själv från haluks för evigt

Elektrostatisk jordning kan vara en ny form. De mest populära och flera komplicerade modellerna produceras också från jordklingan från kabeln. De mer robusta och tekniskt avancerade är utrustade med en order för att skydda grundförhållandet, tack vare vilket det är möjligt att dispensera eller transportera produkten, när marken har varit rimligt ansluten.

Elektrostatiska jordningar är oftast användbara vid lastning eller lossning av järnvägsbehållare, vägtankar, fat, så kallade. big-väskor eller delar av processinstallationer.

Vid slutet av påfyllning eller tömning av tankar med olika innehåll (t ex tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan till deras bildning är förmodligen också blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar skapas genom att kontakta eller redovisa enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning beror på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. I en produkt av ett nära och brått förhållande med det jordande eller oladdade objektet kan en kort strömpuls genereras som kommer att vara synlig i gniststrukturen.Bristande kontroll över gnistutsläpp kan innefatta tändning av gas- och luftblandningen, vilket framgår av en explosion eller en farlig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.