Farliga giftiga amnen

Den innovativa industrin använder tiotusentals brandfarliga och snabba ämnen. Parametrarna för gaser och vätskor i många fakta är helt erkända och dokumenterade. Därför är identifieringen av faror som uppstår vid deras närvaro under arbetet ganska trevligt. Situationen blir mycket mer farlig vid flyttning, lagring eller behandling av lös material. I många exempel är till synes ofarliga ämnen som mjöl, trä, socker, kakao, aluminium eller dokument i en del av dammet farliga explosiva hot.

Industriella installationer av centralt dammsugare är avsedda för behandling av sedimenterat damm från parkettgolv, släta ytor och konstruktion av utrustning och hallar. Således har det i slutändan underhåll av hygien i arbetsmiljön och detta skydd för arbetande människor och organisationer och tillbehör mot det destruktiva inflytandet av damm, i det nuvarande hotet om sekundära explosioner. Varje företag som tillverkar industriella installationer måste utföra installationen i enlighet med gällande standarder som finns i direktivet & nbsp; atex-installationen.

Nonacne

En viktig uppgift som är central dammsugning:- skydd av hälsa och liv för människor som går på plats från den katastrofala effekten av damm.- Skydd av maskiner och verktyg mot fel som följd av damminterferens,- Skydd av installationer och kvinnor som skriver jobb mot effekterna av okontrollerad pollenutbrott.

Uppmärksamhet - explosionsriskOm brandfarliga eller explosiva ämnen, gaser, damm, flytande ångor eller hybridblandningar deltar i vakuumdämpning, finns det stor risk för okontrollerad explosion. Drift på samma sätt kan resultera i förstöring av dammavlägsningsenheten samt hela enheten. Enligt statistik ingår filtreringsenheter och cykloner i fackföreningar med hög explosionsrisk.

Central sug och explosiv säkerhetSåsom nämnts ovan drar dryckerna från den centrala uppvärmningsinstallationens verkliga uppgifter för att minska risken för sekundär explosion genom att avlägsnas från arbetsavdelningen den så kallade kvarvarande damm. Denna lösning, å ena sidan, maximerar säkerheten hos brand- och höghastighetsenheter, med den nya möjliggör att kostnaderna för att anpassa processinstallationen till ATEX-direktivets krav minskas. Därför bör det noteras att installationen av centraldammsugning måste uppfylla de stränga kraven i ATEX-direktivet för att lyckas med brandfarliga och explosiva dammar.