Explosionssakra stralkastare

Personlighetsstörningar är en typ av mental degeneration, vars huvudsidor är djupt rotade och underbara kontaktmönster med platsen, vilket gör det omöjligt att arbeta i samhället i enlighet med allmänt accepterade normer. Källan till alla typer av störningar kan vara liv som de inte mötte i barndomen, men mer i senare livslängder, rädsla eller till och med underlåtenhet att tillgodose de grundläggande livsbehoven.

Acai Berry ExtremeAcai Berry Extreme Acai Berry Extreme Ett hälsosamt sätt att förlora kilo snabbt!

djupt rotade personliga delar som dessutom är mycket överdrivna i kontakt med lämpliga egenskaper hos en ung man,brist på förmåga att anpassa sig till ärendet - det innebär att den kända karaktären i lite olika frågor kommer att ta hand djupt på det nuvarande sättet,helheten av rotade funktioner verkar inte ligga i hur verkligheten fungerar, utan mer när det gäller att tänka och kärlek till varandra också av enskilda typer. Han anser då vikten och är ofta stark under relationer med andra människor, som i framgången för personer med personlighetsstörningar tenderar att vara mycket defekta,egenskaper hos en person med en störning skapar ett allmänt mönster av en annan, annorlunda personlighet och är inte individuella beteenden som följer av att de befinner sig i en betydande situation.

Du kan lära dig många typer av personlighetsstörningar, från de som verkar vara självförsämrade, helt oskadliga, till att försöka skada andra människor. Följande är några av de mest attraktiva typerna av mental störning:

Schizoid personlighet - en person som har denna typ av personlighetsstörning gör ofta intrycket av en extremt svår och känslomässig person i vår värld. Vid det första mötet av denna typ säljer en person sig mycket avlägsen och lugn, till och med några empatiska. Hans tankar är väldigt originella och / eller väldigt originella. Schizoidens känslomässiga tillstånd kommer att finnas tillgängligt och i dräkten; denna anställd kommer att skydda en bekväm och hälsosam klädstil, ibland excentrisk, och du kommer aldrig att gå ur modet eller den allmänt accepterade lagen om vad som faller ut. Orsakerna till den senaste modellstörningen är inte exakt kända eller bestämbara. Vissa forskare insisterar på att de orsakas av överdriven vård av föräldrar i en liten ålder, andra tvärtom. Psykiatriker baserar sin bedömning på patientens prestanda av sajter som brist eller litet liv på situationen för att tillfredsställa sina egna nöjen, känslomässig kallhet, brist på intresse för både beröm och åsikt, att vara ensam och en brist på önskan att ändra denna nivå.känslomässig störning - två typer av emotionell störning ges: impulsiv typ och gränsmodell. Personer med båda typerna av dysfunktion kan hittas hög impulsivitet oavsett konsekvenser, snabbt utbrott av obegränsad ilska, hyperaktivitet eller irritabilitet. Men båda typerna av emotionell skakning har en ganska grundläggande skillnad. En impulsiv person, eftersom han inte bryr sig om känslor och beteenden som vanligtvis är i extrema fall, klagar han också över stor mental spänning. Borderline är emellertid en farlig fraktion av emotionell störning, eftersom humörsvängningarna hos en kvinna som lider av en ny psykisk störning är så kraftfulla och plötsliga att de i vissa fall leder till självmord.ångest - denna typ av störning är ganska tydlig och synlig för läsarna. Det betyder att den lidande personen är rädd. Och hennes rädsla kan bokstavligen räkna alla plana nivåer och omgivande föremål. Konsekvensen är att ta hänsyn till positioner och aktiviteter som orsakar rädsla, som i det mest intressanta fallet bara leder till problem med att vara sociala och i mörkaste till och med till självmord eller aggression riktad mot andra människor. Olika typer av fobier skiljer sig, såsom araknofobi, homofobi, klaustrofobi eller till och med pediofobi (rädsla för dockor, triskaidekafobi (rädsla för nummer 13, och dessutom pedofobi (rädsla för barn eller till och med aerofobi (rädsla för luft.beroende - detta är inte en annan typ av beroende. Karaktären med en störning hos människor i funktionsmiljön är helt enkelt beroende av den återstående typen. Han kan inte klara sig utan hjälp av de anställda som innehåller henne, han låter främlingar agera på relevanta beslut viktiga för den sjuka järnvägen i handling, han har inte kunskapen att fatta beslut självständigt, han är beroende och undergiven.

Regeln är att det i princip inte är en man som är viktigt att definiera med ett friskt hjärta helt friskt. Men om en sådan del blir störande överdrivna är det bra för den polska säkerheten att ta en åsikt från en psykiater.