Exempel pa anvandning av material med olika elektrisk ledningsformaga

DerminaxDerminax - Den bästa akne-behandlingen!

Den innovativa industrin använder tiotusentals brandfarliga och explosiva ämnen. Parametrarna för gaser och vätskor i många exempel förstås och dokumenteras perfekt. Därför är det ganska enkelt att identifiera hot som hänför sig till deras närvaro under arbetet. Situationen blir mycket svårare när det gäller att flytta, lagra eller bearbeta bulkmaterial. I de flesta fall är till synes oskadliga ämnen som mjöl, trä, socker, kakao, aluminium eller ett dokument i dammstrukturen en farlig explosionsrisk.

Industriella centralvakuuminstallationer används för att ta bort sedimenterat damm från parkettgolv, plana ytor och konstruktion av utrustning och hallar. Det skapar aktuell hygien vid slutet av arbetsplatsen och det enda skyddet för arbetande människor och maskiner och tillbehör mot skadliga effekter av damm i den nuvarande risken för sekundära explosioner. Alla företag som producerar industrianläggningar måste utföra & nbsp; montering & nbsp; i enlighet med de lagstadgade normerna i direktivet & nbsp; atex installation.

En viktig uppgift som utförs genom centraldammsugning:- skydda hälsan och vara kvinnor som fungerar i det inre mot dammens skadliga effekter.- skydd av maskiner och verktyg mot fel vid slutet av dammstörningar.- skydd av anläggningar även för personer som bedriver verksamhet mot effekterna av en okontrollerad explosion av pollen.

Varning - explosionsriskI händelse av att brandfarliga eller explosiva ämnen, gaser, damm, flytande ångor eller hybridblandningar är involverade i dammsugningsprocessen finns det en stor risk för en okontrollerad explosion. Den här operationen kan leda till förstörelse av såväl borttagningsenheten som hela enheten. Enligt statistik klassificeras filtreringsenheter och cykloner som allvarligt explosiva anordningar.

Central dammsugning och explosiv säkerhetSom nämnts ovan är den huvudsakliga meningen med själva centralvakuuminstallationen att minimera risken för sekundär explosion genom att eliminera den så kallade sedimenterat damm. Å ena sidan maximerar denna lösning enhetens snabba och brandsäkerhet, med den nya den tillåter att minimera utgifter i samband med anpassning av processinstallationen till kraven i ATEX-direktivet. Det bör noteras att vid brandfarligt och explosivt damm måste installationen av centraldammsugning uppfylla de strikta kraven i ATEX-direktivet.