Cruciferous gronsaker

I utvalda kontor och märken kan ämnen som kan vara svåra att skapa en explosiv atmosfär med luft samlas eller ackumuleras. I synnerhet kommer det att finnas ämnen som gaser, vätskor och fasta ämnen med betydande sönderdelning, t.ex. kolstoft, trästoft etc.

Under sådana omständigheter måste arbetsgivare uppnå en explosionsriskbedömning och en explosionsriskbedömning. Ange särskilt de områden och platser där de mest troliga explosionerna uppstår. Explosiva zoner bör definieras i zoner och externa platser. Dessutom måste arbetsgivare förbereda grafisk dokumentation, som kommer att sortera och samtidigt indikera faktorer som kan skapa tändning.

Bedömning av explosionsrisker & nbsp; måste uppfyllas på grundval av kraven i förordningen av ministern för ekonomi av den 8 juli 2010. I det fall minimikrav för säkerhet och hälsa, i kombination med ett förslag om att arbete möte i bakgrunden av en explosiv atmosfär (Journal of Laws nr 138, punkt 2010. 931.

Som en del av explosionsriskbedömningen görs objektegenskaperna. Det föreslås på ytan, antal våningar, rum, etc. tekniska linjer. Det fungerar de faktorer som kan leda till brand eller explosion. Metoder och medel är förberedda för att minska och eliminera brand och snabba risker. Det är bestämt vilket är det första brännbara ämnet som kan vara en källa till potentiell explosion. Moderna lösningar är utformade för att minimera explosionsrisken.