Colposcopy sa lange som resultatet vantar

Colposcope är namnet på den optiska enheten som användes under kolposkopisk undersökning, vilken räknar med observation av livmoderhalsområdet, den nedre delen av kanalen och slidan och vulkanen. Tyvärr, under det senaste århundradet, undersöktes kolposkopi allmänt och användes som en komplicerad och svår studie, såväl som förspänd. Nuförtiden kan en radikal förändring av läget avseende kolposkopisk undersökning hittas, vars betydelse har ökat på grund av möjligheten till en aldrig tidigare skådad ökning av bedömningen av cervikalpatologi.Colposcopy gjorde det möjligt att omedelbart identifiera gynekologiska anomalier och fatta lämpliga beslut om behandling. Kolposkopi möjliggör identifiering av prekliniska former av livmoderhalscancer, och diagnosen vid det moderna skedet innebär fullständig härdning av cancer. Som det redan sagts ger den professionella colposcopen inte bara passiv observation, men också cervikal diagnos för antagna neoplastiska förändringar. Kolposkopisk undersökning gör det möjligt att exakt identifiera svårighetsgraden av erosionen och att bedöma eller vi ska avgå från en förändring som faktiskt är skadlig för kvinnans hälsa.En specialläkare som använder colposcopen kan också utföra vulvoskopi, dvs visuell inspektion av de yttre könsorganen. Den moderna metoden som används i kolposkoper har praktiskt taget eliminerat problemet med obehag hos patienter som genomgår kolposkopi. Den sofistikerade elektroniken som används i nuvarande optiska verktyg och strömavtagare som möjliggör enkel mångfacetterad rörelse utför kolposkoptest med jämna och starka, vilket eliminerar alla tidigare olägenheter. Dessutom kan de flesta av dagens colposcopes vara utrustade och utrustade med digitalkameror som gör det möjligt att variera studiens gång eller förbereda digital arkivering på elektroniska medier.