Barnklader for ursynow

Den verkliga explosionsrisken ligger i att damma luften med en annan dammsugning. De kan då leva i trä, fina kolstoft eller pulverfärger. Till följd av den stora uppmärksamheten hos fina dammsorter av olika ursprung kan en explosion uppstå. Antändning kan orsakas av öppen eld, elektriska gnistor, elektrostatiska strömmar eller de maskindelar, som är upphettad till en temperatur bred.

För att minska risken för explosion och explosion är indikerade installationer odpylania.Największa effektivitet stoftavskiljning tillhandahålla utsug, vilket kan ske i form av självbärande armar, SSAW eller huvar, som samlar nära källan av utsläppen. Varje dammkluster bör avlägsnas på ett aktuellt sätt, så att det inte når upp till bildandet och återstoder. Den mer regelbundna tömningen av dammbehållaren är nödvändig.

Dammsugningsanläggningar måste vara giltiga med Atex-direktivet. Fläktar och filter är anslutna, vilket överensstämmer med de rätta standarderna. Installation av atex (atex installation i huvudversionen är förknippad med explosionspaneler som orsakar ett explosionssäker filter. Filter kan vara unika om de kan användas ofta.Explosionen av små konstruktioner gör att membranet delar sig, explosiva gaser kommer ut ur kroppen på ett sådant sätt att det inte skadar filtret.

Valfri dammutsugningsutrustning kan släcka gnistor eller moderna gnistsläckningssystem i installationsrummet, samtidigt som koldioxid upprätthålls. Retardämparna ska vara data på ventilationskanaler som skickas till filtret. Dämparens syfte är att förhindra att flammen sprids i installationen.