B2b programvara

Företag som förlita sig på produktion eller försäljning av produkter har ett lager då och då. Vi skiljer det färdiga produktlagret när det även är halvfabrikat. Båda är inriktade på god lagring och beskrivning av enskilda materialmängder. Ett lager är en oskiljaktig egenskap hos ett visst företags logistikprocess. Under hans form bör hans arbete kallas strikt. Var och en av dem bör noga referera till de viktigaste logistikuppgifterna, såsom upphandling, arbete och distribution. I möjligheten att förbättra företagstidningarnas funktion är det värt att använda speciella datorprogram för att underlätta placeringen av givna effekter och produkter. En dryck från dem är en omfattande databas med program, t.ex. optima. Optima Magazine är ett lager- och försäljningsstyrningssystem.

Installationen och driften är mycket intuitiv. Du kan också hjälpa till med handledningen. Steg för steg beskriver han arbetet i samband med fakturering, utgivning av försäljningshandlingar och utfärdande av korrigeringar. Varje kapitel går före schemat med de grundläggande begreppen för redovisning. Tidningen modulen innehåller bland annat:Hur tycker du om råvaror?Hur man nämna det nya materialet?Hur skapar man en extern utgåva?Aktien förvärvas på grundval av lagerdokument (Öppningsbalans, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, korrigeringar av dokument: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Vid utfärdande av en given produkt utfärdas en artikel från ett stort lager (leverans omedelbart. Optima magasinprogrammet låter dig köra flera lager, både små och fjärranslutna inom en databas. De beredda MM-dokumenten nämner överföringar mellan lager. I en stel och logisk lösning kan vi göra en inventering av tillgängliga lagervaror. Programmet innehåller en inventeringsfunktion, tillverkad ur tre steg: utarbetande av inventeringsblad, tillägg av verkliga varupriser i lager, skapande av korrigerande handlingar. I handledningen hittar vi råd om hur man skapar ett inventeringsblad, du kan också använda hjälpark.Ett effektivt organiserat lager med avseende på logistik och enkel dokumentation bidrar till snabb överföring av material mellan successiva mål i bolaget.