Avveckling med skattekontoret via internet

Varje skattebetalare som utför försäljning till finansiella personer är skyldig att registrera omsättning med hjälp av kassa. Det är ett system som möjliggör korrekta bosättningar med skattemyndigheterna. Det följer lagen & nbsp; lagen ger dessutom lite.

Vad sägs om framgången med ett brutet kassa?

Det är värt i sådana former att förses med så kallade reservkassa. Etablering av det är inte ett rättsligt krav, och i problemet med varje investerare är att tänka på en sådan utgåva i förväg. Det fungerar perfekt i den andra typen av nödsituationer som vill reparera rätt utrustning. Faktum är att mervärdesskapslagen tydligt anger att om det inte går att skapa ett omsättningsregister med hjälp av en reservfond ska skattebetalaren sluta sälja. Reservfonden kan säkra mot onödiga och oförutsägbara stopp i åtgärd. Det är värt att ha det att villigheten att använda kassakontot ska rapporteras till skattemyndigheten, omnämnande av utrustningsfel och information om ersättningsmålet.

Tyvärr, när mycket har hänt, är avsaknaden av kassa, det sista reservbeloppet skapas med behovet av att sluta sälja. Det är inte möjligt att slutföra försäljningen, och sådana klasser är olagliga kan också bestå av konsekvenser inför stora finansiella bördor. Ej orsakad av kvaliteten, där köparen kommer att begära rätt kvitto.

Detta bör vara så jag informera om akut reparation tjänste Cash & nbsp; POSnet skatteskrivare, men också för skattemyndigheterna i att uppgifter om trafiken på en timme att reparera enheten, och att inga kunder i försäljning av tystnad.

För att framgångsrika onlineförsäljningar behöver entreprenören inte sluta sin egen roll, men det måste vara flera villkor - de lagrade dokumenten måste tydligt ange för vilket material betalningen beaktades. betalningen måste vara förberedd via Internet eller post. I så fall kommer säljaren - skattebetalaren att vara perfekt för att senast lägga in en momsfaktura.